Політика конфіденційності

Відвідуючи Веб-сайт, використовуючи його послуги або іншим чином взаємодіючи з нами, нашими магазинами і / або Веб-сайтом, ви підтверджуєте, що прочитали і зрозуміли справжню Політику конфіденційності, і ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо збирати, використовувати, зберігати, передавати і розкривати особисті дані, які ми збираємо через Веб-сайти, магазини і / або пункти продажів відповідно до цієї Політики конфіденційності.

1. Загальні положення:

1.1 Ця Угода про конфіденційність персональної інформації (далі – Угода) діє відносно всієї інформації, яку ФОП Мезіна Ю.О. (далі компанія «UMM») може отримати про користувача під час використання їм сайту, сервісів, служб, програм і продуктів Компанія «UMM» (далі – Сервіси).

2 Терміни та поняття, що використовуються в цій Угоді: Компанія «UMM» – фізична особа-підприємець, створена відповідно до законодавства України, що здійснює свою діяльність, в тому числі, за допомогою Інтернет-ресурсу (Інтернет-Магазину) umm.in.ua.

Сайт – ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою umm.in.ua і є власністю компанії «UMM». Персональна інформація – інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису), включаючи персональні дані користувача, або в процесі використання Сервісів. Договір – угода між Компанією «UMM» і Користувачем з придбання Товару.

Користувач – будь-яка фізична особа, яка добровільно пройшла Реєстрацію і / або оформила Замовлення на Сайті та яка отримала унікальний код авторизації для користування сервісами Сайту, а також для здійснення покупок з каталогу Інтернет-Магазину. Особистий кабінет – персоналізований інтерфейс Сайту з набором призначених для користувача інструментів для здійснення покупок з каталогу «UMM» на Сайті, а також для користування персоналізованими сервісами Сайту.

Угода про конфіденційність –  Угода Користувача, що регулює відносини «UMM» і Користувача протягом усього періоду надання та доступу Користувача до персоналізованих сервісів Сайту.

3 Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів:

3.1 Компанія «UMM» збирає, обробляє і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Послуг та / або придбання Користувачем Товару з каталогу Інтернет-Магазину на Сайті.

3.2 Персональну інформацію Користувача Компанія «UMM» використовує для таких цілей:

3.2.1 ідентифікації сторони в рамках договорів з umm.in.ua;

3.2.2 обробки і отримання від Користувача платежів;

3.2.3 доставки товару Користувачеві;

3.2.4 надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.2.5 надання користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.2.6 зв’язку з користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;

3.2.7 поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг;

3.2.8 інформування Користувача про проведення Компанією «UMM» заходів і акцій;

3.2.9 проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3.3.1 для відсилання повідомлень про новини 1-2 рази в тиждень.

3.4 Компанія «UMM», з причини специфіки способу отримання інформації, не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації і не здійснює контроль її актуальності. Однак, Компанія «UMM» виходить з того, що Користувач надає достовірну та персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі Реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної або неактуальною персональної інформації несе Користувач.

4 Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам:

4.1 Компанія «UMM» зберігає і обробляє персональні дані користувачів відповідно до чинних нормативних актів, а також внутрішніх регламентів створених на їх основі (ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, стать, дату народження, поштову адресу, домашній, робочий, мобільний телефони).

4.2 Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.3 Компанія «UMM» захищає персональну інформацію Користувача відповідно до вимог, що пред’являються до захисту такого роду інформації, і несе відповідальність за використання безпечних методів захисту такої інформації.

4.4 Для захисту персональної інформації Користувача, забезпечення її належного використання та запобігання несанкціонованого та / або випадкового доступу до неї, Компанія «UMM» застосовує необхідні і достатні технічні та адміністративні заходи. Надана Користувачем персональна інформація зберігається на серверах з обмеженим доступом, розташованих в охоронюваних приміщеннях.

4.5 Компанія «UMM» має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

4.5.1 Користувач явно висловив свою згоду на такі дії;

4.5.2 Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачу, виконання зобов’язань за договором;

4.5.3 Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

4.6 При обробці персональних даних користувачів Компанія «UMM» керується законом України «Про персональні дані».

5 Зміна користувачем персональної інформації:

5.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональної інформації в персональному розділі особистого простору.

5.2 Користувач має право в будь-який момент звернутись з проханням видалення наданої їм персональної інформації, звернувшись у відділ обслуговування клієнтів Компанія «UMM» за адресою [email protected].

5.3 Для того, щоб відмовитися від отримання новинних розсилок, натисніть на відповідне посилання внизу листа.

6 Підтвердження Угоди:

6.1 Користувач має право відмовитися від підтвердження цієї Угоди, у разі якщо будь-яка його умова є для Користувача неприйнятною.

6.2 Користувач підтверджує, що прийняття ним  Угоди (кнопка «Прийняти Угоду Користувача») означає повну згоду Користувача з усіма його умовами без винятку.
Зміна Угоди про конфіденційність:
7.1 
Компанія «UMM» має право вносити зміни до цієї Угоди про конфіденційність. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція завжди знаходиться на цій сторінці.